Resertifitseerimine

Sertifitseerimine=pädevuse hindamine, mis reumatoloogile omistatakse residentuuri lõpueksamiga

Resertifitseerimine=pädevuse korduv regulaarne hindamine

REUMATOLOOGIDE RESERTIFITSEERIMISE JUHEND

Reumatoloogi esmane sertifitseerimine toimub reumatoloogia residentuuri lõpueksami sooritamisega ja kandmisega Tervishoiuameti erialaarstide registrisse.
Vastavalt EV sotsiaalministri 20. detsembri 2001.a. määrusele nr. 144 ja 13. detsembri 2004.a. määrusele nr. 128 tervishoiuteenuste kvaliteedist on eriarstide pädevuse hindamise kohustus erialaseltsidel, kes peavad moodustama vastava eriala pädevus- ehk resertifitseerimiskomisjoni ja välja töötama pädevuse nõuded.
Eesti Reumatoloogide Seltsi (ERS) pädevus- ehk resertifitseerimiskomisjoniks on ERS. Juhatuse koosolekust peab osa võtma vähemalt 4 liiget 7-st. Vastavalt põhikirjale on juhatus valitud 3 aastaks.
ERS juhatus väljastab resertifitseeritule pädevussertifikaadi, millega tõendab, et antud arst on pädev töötama reumatoloogina.
Pädevussertifikaat kehtib 5 aastat. Resertifitseerimine toimub iga 5 aasta möödudes. Resertifitseerimine on tegevreumatoloogidele kohustuslik.
Resertifitseerimine toimub esitatud dokumentide alusel. Vaid erandina on vajalik resertifiseeritava enda kohalolek.
Erialapädevuse hindamisel on aluseks arsti töökogemus ja läbitud täiendkoolitus. Probleemsetel ja vaieldavatel juhtudel palub komisjon arsti pädevuse kohta hinnangut kõrge kvalifikatsiooniga reumatoloogi(de) poolt, kes ei ole komisjoni koosseisus, kelle määrab komisjon ja kes jääb resertifitseeritava jaoks anonüümseks.