ERS ettekande koosolek, teemaks spondüliit, välislektor prof. Baraliakos, asukoht Tallinn