06. märts 2015 – 2014 aasta aruandekoosolek ja ettekandekoosolek Eivere Mõisas