Materjalid Arstidele

Siin leiduvad materjalid on ERS poolt välja töötatud ravijuhised arstidele ja infomaterjalid patsientidele. Lisaks on võimalik tutvuda reumatoloogia arengukava ja residentuuri programmiga.

Kõik materjalid on PDF dokumendina vabavarana allalaaditavad.

2020 koostasime arstidele ravijuhendi:

https://ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/180/poletikulise-liigeshaigusega-patsiendi-kasitlus-esmatasandil