14.märts 2014 – 2013 aasta aruandekoosolek ja ettekandekoosolek „Reumatoidartriidi medikamentoosne ravi“ Pärnu Haiglas, Ristiku 1, Pärnu