Bioloogilise ravi register

Eesti Reumatoloogia Selts asutas Bioloogilise Ravi Registri (BRR) aastal 2013. Registrisse on sisestatud andmed retrospektiivselt alates 2007. aastast ja peale 2013. aastat sisestatakse andmeid prospektiivselt. Tegemist on eraõigusliku registriga, kuhu kõikidest reumatoloogia üksustest kogutakse digitaalselt andmed bioloogilist ravi saavate patsientide kohta. Registrisse on sisestatud reumatoidartriiti, anküloseerivat spondüliiti, psoriaatilist artriiti põdevate ning bioloogilist ravi saavate patsientide andmed. Alates septembrist 2015 sisestatakse lisaks põletikulistele liigeshaigustele ANCA positiivset vaskuliiti põdevate ja bioloogilist ravi saavate patsientide andmed. Alates 2018 aastast on registris juveniilse idiopaatilise artriidi moodul bioloogilisel ravil olevate juveniilset idiopaatilist artriiti põdevate patsientide andmete kogumiseks.

Registri põhieesmärgiks on koguda andmeid ravimite kõrvaltoimete kohta. Lisaks on registrist võimalik saada ülevaade bioloogiliste ravimite kasutamise, ravi kestuse ja ravi lõpetamise põhjuste kohta. BRR andmetel oli 2022. aasta detsembriks Eestis 1848 reumaatilise liigeshaigusega patsienti bioloogilisel ravil ja neist 871 olid RA patsiendid.