Bioloogiline Ravi

BIOLOOGILINE RAVI REUMATOLOOGIAS

Bioloogilised ravimid on biotehnoloogilisel teel, elusrakkude poolt toodetavad valgumolekulid, mis tavaliselt sisaldavad inimese immuunglobuliini või selle osa.

Nendel ravimitel on väga täpselt määratletud sihtmärgid, mille külge nad toimides kinnituvad. See sihtmärk on osadel ravimitel näiteks tsütokiin ehk virgatsaine või selle retseptor, mis hõljub vabalt vereplasmas või on kinnitunud põletikurakkude pinnale. Vastavat sihtmärki tabades tõkestavad ravimid põletikusignaali ja sel viisil vähendavad põletikku.

Bioloogiline ravi on kasutusel erinevate põletikuliste liigesehaiguste korral. Nendeks on reumatoidartriit, psoriaatiline artropaatia, anküloseeriv spondüliit ja juveniilne idiopaatiline artriit. Lisaks on bioloogiline ravi kasutusel ANCA-positiivsete vaskuliitide ja süsteemse erütematoosse luupuse ravis. Bioloogilist ravi alustatakse nendel haigetel, kellel varasem ravi traditsiooniliste haigust modifitseerivate ravimitega pole tulemust andnud ja haigus püsib kõrge aktiivsusega.

Eesti Haigekassa poolt kompenseeritakse Euroopas registreeritud bioloogilistest ravimitest infliksimabi, etanertsepti, adalimumabi, rituksimabi, belimumabi, totsilizumabi, golimumabi, abatatsepti, anakinrat,  sekukinumabi, ustekinumabi, sarilumabi, rizenkisumabi ja iksekizumabi. Lisaks sihtmärgistatud haigust modifitseerivaid ravimeid tofatsitinibi ja upadatsitiniibi. Bioloogilist ravi alustatakse juhul, kui patsient vastab bioloogilise ravi alustamise kriteeriumitele ja puuduvad vastunäidustused. Bioloogilise ravi alustamise ja katkestamise otsustab  kolmest reumatoloogist koosnev konsiilium. Täiskasvanute bioloogilise raviga tegelevad Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Pärnu Haigla reumatoloogid. Laste bioloogilise raviga tegelevad Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumii lastereumatoloogid.