Ajakava 2015/2016

06. märts 20152014 aasta aruandekoosolek ja ettekandekoosolek

Eivere Mõisas


13. mail 2015 – Eesti Endokrinoloogide Seltsi ja Eesti Reumatoloogia Seltsi ühisseminar

“Gout and related syndromes-how to prevent, diagnose and treat?

Tallinnas, Viktoria keskuses, Keevise 6


10- 11.septembril 2015 Eesti Reumatoloogia Seltsi ja Soome Reumatoloogia Seltsi ühiskoosolek

“Reumatoloogia Soome lahe mõlemal kaldal- mida uut?“

Tallinnas, Viru konverentsikeskuseswww.ers.ee