Materjale

Siin leiduvad materjalid on ERS poolt välja töötatud ravijuhised arstidele ja infomaterjalid patsientidele. Lisaks on võimalik tutvuda reumatoloogia arengukava ja residentuuri programmiga.

Kõik materjalid on PDF dokumendina vabavarana allalaaditavad.

NB! Alates 2014 aastast ERS juhatus ei koosta ega uuenda olemasolevaid ravijuhiseid.

ERS juhatus tunnustab ja soovitab oma liikmetel järgida EULAR (European Leaque Against Rheumatism) poolt välja antud ravijuhiseid.www.ers.ee