Ajakava 2012

16. märtsil ERS aruandekoosolek ja korraline ettekandekoosolek

25. mail ERS korraline ettekandekoosolek 

7. detsembril ERS korraline ettekandekoosolek Tallinnas
VAIM JA VALU
(erialaseltsidevaheline konverents somatoformsest valust)www.ers.ee